ЕВРОПЕЙСКА МАРКА

Защита на марка на територията на всички държави от Европейския съюз може да се получи чрез подаване на една заявка за марка на ЕС (EUTM регистрация) в службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в град Аликанте (Испания).

Фирма ИРИН ПАТЕНТ ще Ви окаже съдействие за всичко, което Ви интересува, свързано с регистрацията на марка на Европейския съюз.

Виж „УСЛУГИ“, „КОНТАКТИ“.