•      
За Екипа

Фирмата има изграден екип от специалисти и професионалисти в областта на индустриалната и интелектуалната собственост;

  • Георги Перев - инженер-химик, регистриран представител по индустриална собственост в областта на патентите, полезните модели, промишлените дизайни и търговските марки пред Българското патентно ведомство и европейски патентен представител пред Европейското патентно ведомство. Европейски представител по търговски марки и промишлени дизайни.
  • Румяна Слабовa - инженер-химик, регистриран представител по индустриална собственост в областта на патентите, полезните модели, промишлените дизайни и търговските марки пред Българското патентно ведомство и европейски патентен представител пред Европейското патентно ведомство. Европейски представител по търговски марки и промишлени дизайни.
  • Веселина Пенева - лингвист, регистриран представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство в областта на търговските марки и промишлените дизайни. Европейски представител по търговски марки и промишлени дизайни.
  • Велислава Попова-Миленкова - адвокат и регистриран представител по индустриална собственост в областта на патентите, полезните модели, промишлените дизайни и търговските марки пред Българското патентно ведомство.
  • Иван Маринов - лекар, регистриран представител по индустриална собственост в областта на търговските марки и промишлените дизайни пред Българското патентно ведомство. Европейски представител по търговски марки и промишлени дизайни.
  • Георги Саракинов - д.ю.н., правен съветник.

Фирмата ИРИН ПАТЕНТ членува и работи в сътрудничество със следните международни организации в областта на интелектуалната и индустриалната собственост; AIPPI, EPI, ЕСТА, INTA, WIPO.

Оказва услуги във връзка със следните обекти на индустриална собственост - патенти, полезни модели, търговски марки и марки за услуги, географски означения, промишлен дизайн, домейн имена, топология, интегрални схеми, нови растителни видове и породи животни, лицензи, проучвания, авторско право.