МЕЖДУНАРОДЕН ПАТЕНТ ПО PCT

Договорът за патентно коопериране (РСТ) е в сила от 1978 г. и понастоящем в него членуват 152 страни. България е член на РСТ от 21 май 1984 г. Този договор дава възможност, чрез подаване на една международна зявка за патент, да се търси закрила на дадено изобретение във всички страни членки на РСТ. Право на подаване на заявка имат заявители с постоянен адрес или седалище в страна членка на РСТ.

Фирма ИРИН ПАТЕНТ ще Ви окаже съдействие за всичко, което Ви интересува свързано с регистрацията на Международен патент за изобретение по РСТ.

Виж „УСЛУГИ“,„КОНТАКТИ“.