ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Патентна закрила на изобретение на територията на държавите членки на Европейската патентна конвенция (ЕПК) може да се получи, чрез подаване на една единствена заявка за Европейски патент. Европейската патентна конвенция е в сила от 7 октомври 1977 г., в която членуват понастоящем 38 страни и която регламентира условията и процедурите за получаване на Европейски патент. България е член на ЕПК от 1 юли 2002 г. Заявка за Европейски патент може да се подаде в Патентното ведомство на Република България или в Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен или неговия клон в Хага (подведомства в Берлин и Виена) на един от езиците: английски, немски или френски.

Фирма ИРИН ПАТЕНТ ще Ви окаже съдействие за всичко, което Ви интересува свързано с регистрацията на Европейски патент за изобретение.

Виж „УСЛУГИ“, „КОНТАКТИ“.