МЕЖДУНАРОДЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Международна закрила на дизайн на територията на страните-членки на Хагската спогодба (над 80 държави) може да се постигне чрез подаване на една международна заявка за регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба в Международното бюро на СОИС (Световна организация за интелектуална собственост), при една опростена, единна и достъпна процедура.

Международната регистрация на дизайн поражда същото действие в посочена страна-членка, като това на регистрация направена според националното законодателство на тази страна. Следователно международната регистрация е еквивалентна на множество от национални регистрации на дизайни.

Фирма ИРИН ПАТЕНТ ще Ви окаже съдействие за всичко, което Ви интересува свързано с Международната регистрацияна дизайн по реда на Хагската спогодба.

Виж „УСЛУГИ“, „КОНТАКТИ“.