ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

Защита на дизайн на територията на всички страни-членки на Европейския съюз, може да се постигне чрез подаване на една заявка за регистрация на дизайн на Общността в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в г. Аликанте, Испания, при единна, опростена и достъпна процедура за подаване на заявки.

Регистриран промишлен дизайн на Общността, предоставя същите права на притежателя във всяка държава-членка на Европейския съюз, които би предоставила национална регистрация на промишлен дизайн в тази страна.

Фирма ИРИН ПАТЕНТ ще Ви окаже съдействие за всичко, което Ви интересува свързано с регистриране на промишлен дизайн на Общността.

Виж „УСЛУГИ“, „КОНТАКТИ“.