БЪЛГАРСКИ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Промишлен дизайн е видимият външен вид на даден продукт или на част от него, определен от особеностите на неговата форма, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Продукт е всяко изделие получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове.

Регистриран промишлен дизайн дава правна закрила на визуалните особености на продукта, но не върху неговите технически характеристики или показатели.

Правото върху дизайн е изключително и се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство.

Фирма ИРИН ПАТЕНТ ще Ви окаже съдействие за всичко, което Ви интересува, свързано с регистрацията на промишлен дизайн в България.

Виж „УСЛУГИ“, „КОНТАКТИ“.