Детайли за връзка

Желаете ли професионален съвет свързан с обектите на индустриална собственост: патенти, полезни модели, марки, промишлени дизайни, географски означения и др.?